Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Телефон:

+380634716289 +380963172778

Telegram

+380634716289

Viber

+380634716289

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Ми в соц. мережі

В Інституті оцінювання здобувачів вищої освіти ґрунтується на внутрішній100-бальній системі з визначеним порядком переведення оцінки у національну шкалу та шкалу ЄКТС відповідно до таблиці

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

90-100

A

Відмінно

82-89

B

Добре

74-81

C

64-73

D

Задовільно

60-63

E

35-59

FX

Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

0-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

Орієнтовні критерії оцінювання

Для кожного контрольного заходу розробляються, затверджуються та доводяться до відома осіб, що навчаються в Інституті, чіткі та однозначні критерії оцінювання.

Орієнтовні критерії оцінювання теоретичного завдання у формі усної чи письмової розгорнутої відповіді (тестового завдання у відкритій формі)

Характер відповіді

Відсоток від максимальної
кількості балів

Правильна. Повна

100

Із несуттєвими помилками

-10 за кожну несуттєву помилку

Із суттєвими помилками

-20 за кожну суттєву помилку

Неправильна, або відсутня

0

Орієнтовні критерії оцінювання тестового завдання у закритій формі

Характер відповіді

Відсоток від максимальної кількості балів, %

а) для завдань, що передбачають один правильний варіант відповіді

Правильний варіант

100

Неправильний варіант

0

б) для завдань, що передбачають більше одного правильного варіанту відповіді

Правильний варіант

100 / Кількість правильних варіантів

Неправильний варіант

-100 / Кількість неправильних варіантів

Орієнтовні критерії оцінювання практичного завдання

Етапи розв’язування завдання

Рівень розв’язання та відсоток балів від максимуму

Вибір та обґрунтування методики (методу, технології, способу)

Правильно, ефективно,
30%

Правильно, не ефективно,
20%

Неправильно чи не обрано,
0 %

Виконання завдання (застосування методики)

Без помилок,
40%

Незначні помилки,
20%

Значні помилки, відсутність,
0%

Результат

Правильний,
20%

Неточний,
10%

Неправильний чи відсутній,
0%

Діагностика (перевірка результату)

Правильна,
10%

Неточна,
5%

Неправильна чи відсутня,
0%

Адреса

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Телефон

+380634716289

Телефон

+380963172778

Ми в соц. мережі

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

ЧІІБіП – Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 – 2022.

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

English EN Ukrainian UK