Дистанційне навчання

Увага!

Студентам необхідно надати кураторам особисту ел. пошту Gmail, щоб отримати доступ до дистанційного навчання!

Додаткову інформацію можна отримати у кураторів. А також звертайтеся:

м.т.: (063) 471 62 89

ел. пошта: kafedra.chiibip@gmail.com

Дистанційне навчання

І семестр ІІ кредит 2022 навч. року

 

 

Розклад 

 

УВАГА! Перевірте свій розклад!

 

 


Розклад екзаменаційної сесії для студентів 1-4 курсів денної форми навчання

 

Гранти для студентів

З метою підвищення якості навчання, сприяння науковій творчості і громадської активності здобувачів вищої освіти ЧІІБіП МНТУ встановлюється система їхнього заохочення з використанням Грантів:

  • іменних;
  • спеціальних;
  • благодійних;
  • заохочувальних;
  • призових.

Іменні гранти — встановлюється зацікавленими фізичними і юридичними особами (спонсорами) у розмірі, який вони визначають самостійно. Лауреатами іменних грантів можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

Спеціальні гранти — присуджується здобувачу вищої освіти, який зробив вагомий внесок у підвищення престижу інституту у поточному році. Лауреатом такого гранту може бути тільки один здобувач вищої освіти за навчальний рік будь-якого курсу і форми навчання.

Благодійні гранти:

а) Благодійний грант співробітникам — присуджується здобувачам вищої освіти, які є штатними працівниками, або батьки яких є штатними працівниками ЧІІБіП МНТУ і не мають жодного порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку і самовіддано працюють на розвиток ЧІІБіП МНТУ. Грант передбачає знижку у розмірі від 50% до 80% від загальної вартості навчання за рік на весь термін навчання. Лауреатами цього гранту можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

б) Благодійний родинний грант — є формою заохочення членів однієї родини, з якої двоє або більше осіб є здобувачами вищої освіти ЧІІБіП МНТУ. Родинний грант присуджується як знижка в семестровій оплаті за навчання у розмірі 10 % на кожну особу, яка є здобувачем вищої освіти ЧІІБіП МНТУ, додатково до будь-якого іншого гранту. А також як виключення, благодійний грант може бути призначений здобувачу вищої освіти при непередбаченому погіршенні матеріального стану сім’ї. Благодійний грант, в цьому випадку, може бути встановлений в розмірі до 50 % знижки від вартості навчання, а його тривалість — до двох навчальних семестрів. Лауреатами благодійних грантів можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

Заохочувальні гранти — у розмірі від 5% до 50% від повної оплати за семестр навчання призначається здобувачам вищої освіти будь-якого курсу та форми навчання, які заохотили до вступу до ЧІІБіП МНТУ нових здобувачів. А також для здобувачів вищої освіти ЧІІБіП МНТУ, що виявили бажання навчатися на другій спеціальності будь-якої форми навчання у ЧІІБіП МНТУ у розмірі 20 % від вартості навчання на другій обраній спеціальності на весь період навчання.

Призові гранти — за підсумками кожного навчального року здобувачам вищої освіти денної форми навчання грант може присуджуватися в таких номінаціях:

а) «Кращий студент ЧІІБіП МНТУ» — передбачає звільнення від оплати на 50% від загальної вартості навчання за рік (один грант на інститут).

б) «Кращий студент напряму» — передбачає звільнення від оплати на 25% загальної вартості навчання за рік (по одному гранту на кожен напрям).

Податкова знижка на навчання

Податкова знижка — це витрати платника податку, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг), сума яких дозволяє скорочувати свій річний оподатковуваний дохід.

Хто має право на податкову знижку на навчання

Громадянин України з офіційно підтвердженим доходом, який сплачує за спеціальну середню або вищу освіту за себе чи непрацюючого члена сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік / дружина, діти), можуть отримати податкову знижку (ПКУ пп. 166.3.3)

Витрати на навчання за кордоном при обчисленні податкових пільг не включаються.

Приватним підприємцям не надано податкову знижку.

Документи для отримання податкової знижки на навчання:

1. Паспорт;

2. ІПН (ідентифікаційний код);

3. Декларація про майновий стан і доходи;

4. Довідка про заробітну плату (за формою №3);

5. Копія договору з навчальним закладом;

6. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за оплату навчання;

7. Документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини; якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина — свідоцтво про шлюб);

8. Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним. У 2021 році подаємо документи за 2020 рік.

Згідно статті 179 Податкового кодексу України у разі ухвалення компенсації за навчання, кошти будуть переведенні на ваш банківський рахунок протягом 60 днів після надходження пакету документів.

Наші рекомендації

1. Напишіть заяву у двох примірниках.

2. Подайте заявку та весь пакет документів особисто (в даному випадку потрібно, щоб на другому екземплярі заяви була відмітка про дату та штамп) або надішліть його поштою.

(Пам’ятайте, якщо ви не користувалися правом на знижку податку на основі результатів фінансового року, то це право на наступний податковий рік не переноситься).

Заочне навчання

 

Заліково-екзаменаційна сесія для студентів 5 курсу ЗФН

Графік консультацій до державного іспиту з фінансів (для груп ЗМ, ЗОА, ЗПУ, ЗФ -171)

( 11 — 12 січня 2022р. )

Графік складання державних іспитів (для груп ЗМ, ЗОА, ЗПУ, ЗФ -171)

( 24 — 25 січня 2022р. )

 

Навчальні матеріали для студентів 5 курсу ЗФН

 


Заліково-екзаменаційна сесія для студентів 1-4 курсів ЗФН

Розклад заліково-екзаменаційної сесії для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання

( 17 — 28 січня 2022р. )

 


Установча сесія для студентів 1-4 курсів ЗФН

Розклад установчої сесії для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання

( 31 січня — 04 лютого 2022р. )

 

Навчальні матеріали для студентів 1-4 курсів ЗФН

 


Перелік предметів для студентів заочної форми навчання по групах на 2021-2022 н.р.

 


 

Банківські реквізити і квитанції для оплати

ЧІІБіП МНТУ

рах. отримувача: UA923808050000000026008761264

МФО банку: 380805

Код отримувача — 25623216

Райффайзен Банк Аваль

П.І.Б студента (повністю)

Призначення платежу: оплата за навчання (обов’язково зазначити групу)

 

Квитанція ОПЕРВ ОУ Ощадбанку (оплата за навчання)