Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Телефон:

+380634716289 +380963172778

Telegram

+380634716289

Viber

+380634716289

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Ми в соц. мережі

З 2021 року ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ ім. академіка Юрія Бугая» є доктор наук з державного управління Шестаковська Тетяна Леонідівна, автор понад 100 публікацій у наукових журналах та 18 статей, індексованих у наукометричних базах даних.

Спеціаліст у галузі економіки та державного управління. Відповідальна за проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Постійно підвищує свій професійний рівень, що підтверджується проходженням міжнародних стажувань:

1) Міжнародне стажування «Інновації вищої освіти в Україні та ЄС у сучасному інформаційному суспільстві», 180 годин. (Свідоцтво видано 26 лютого 2021 р. №027.02 / 2021 – ЄС

2) Міжнародне стажування «Міжнародна науково-педагогічна практика 21 вересня – 30 жовтня 2020 року Україна – Англія – Словацька Республіка 180 годин (6 кредитів ECTS).

3) Курс зі стратегічного фандрайзингу та управління проектами, рівень B. 21 / C / 3211. (240 годин / 8 кредитів ECTS).

Голова НДР:

1) 0120U104297 «Державна політика сталого розвитку реального сектору економіки України в контексті Європейська інтеграція» 09.2020-09.2023.

2) 0122U001115 «Соціально-економічні детермінанти формування та реалізації державної політики України в розрізі цифровізації» 01.03.2022-28.02.2025.

Під науковим керівництвом Т. Шестаковської підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертації в галузі державного управління.

Шестаковська Тетяна Леонідівна

РЕКТОР

Доктор наук з державного управління

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ НОВОГО ТИПУ

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

 

Представником Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в Чернігівський області є Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права (далі ЧІІБіП), який здійснює освітню діяльність з 1999 року.

ЧІІБіП був створений за ініціативою провідних метрів вітчизняної освіти: академіком Бугаєм Юрієм Миколайовичем, доцентом Гнєдіним Олегом Петровичем і заслуженим діячем науки і техніки України Козаченком Сергієм Вікторовичем, — для впровадження новітніх освітніх технологій провідних навчальних закладів Сполучених Штатів Америки та Європи

ЧІІБіП є закладом вищої освіти нового типу, який комплексно поєднує фундаментальну підготовку фахівців в галузях програмування, підприємництва, менеджменту, публічного управління та права. При викладанні використовуються найсучасніші досягнення світової науки.

Метою створення ЧІІБіП МНТУ є:

  • підготовка фахівців та прискорення інтеграції системи вищої науково-технічної освіти Північного регіону України в міжнародну систему вищої освіти;
  • задоволення потреб особистості у всебічному розвитку її таланту, розумових здібностей в галузях науки і техніки;
  • отримання молоддю регіону освітнього ступеня бакалавр та магістр;
  • забезпечення набуття здобувачами вищої освіти і слухачами знань у певній галузі і підготовка їх до фахової професійної діяльності.

Предметом діяльності інституту підчас його створення було обрано:

  • задоволення потреб суб’єктів підприємницької діяльності регіону у висококваліфікованих спеціалістах з вищою освітою;
  • надання експертно-консультаційних, інформаційних та інших послуг, що стосуються проблем вищої освіти і наукових досліджень;
  • підготовка молоді регіону до самостійної виробничої, підприємницької, наукової та викладацької діяльності;
  • залучення провідних українських та закордонних вчених для розв’язання актуальних освітніх та наукових проблем Північного регіону України;
  • розробка та реалізація програм довузівської підготовки молоді, у тому числі і поглиблена фахова підготовка;
  • виконання науково-дослідних розробок.

З 1999 року навчальний заклад постійно розвивається та удосконалюється, зростає кількість здобувачів вищої освіти, з’являються нові спеціальності, кафедри та факультети, зміцнюється матеріально-технічна база. Вже двадцять років ми виховуємо велич і успіх серед наших студентів.

Здобувачі вищої освіти та викладачі мають можливість займатись науково-дослідницького роботою, беруть активну участь у соціальних проектах та благодійних заходах.

Значна увага приділяється і позааудиторній роботі: проводяться виховні та розважальні заходи, екскурсії, конкурси і т.д.

Попередні ректори інституту:

Бобришев Євгеній Сергійович
2019 – 2021 РОКИ

к.е.н.

Бобришева-Шкарлет Тетяна Олегівна
2011 – 2019 РОКИ

к.е.н., доцент;

Гнєдін Олег Петрович
2010 – 2011 РОКИ

доцент

Шкарлет Сергій Миколайович
2003 – 2010 РОКИ

д.е.н., професор

Бакалов Валерій Григорович
1999 РІК

к.т.н., доцент

Контакти

Адреса

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Телефон

+380634716289

Телефон

+380963172778

Ми в соц. мережі

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

ЧІІБіП – Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 – 2022.

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

English EN Ukrainian UK