Наші кафедри

Кафедра МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, фінансів, здатних здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, виявити і вирішити проблеми в галузі обліку, оподаткування та фінансів з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку обраної професії.

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення вже 19 років випускає бакалаврів з інженерії програмного забезпечення. Як окремий підрозділ ЧІІБіП МНТУ кафедра створена у 2003р.

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права, як окремий структурний підрозділ інституту, була створена для підготовки фахівців з найбільш престижних спеціальностей в умовах ринкової економіки.

Кафедра права

Кафедра права, як окремий структурний підрозділ інституту, була створена в 2003р. з метою викладання дисциплін юридичного спрямування.