Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Телефон:

+380634716289 +380963172778

Telegram

+380634716289

Viber

+380634716289

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Ми в соц. мережі

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення вже 19 років випускає бакалаврів з інженерії програмного забезпечення.

Як окремий підрозділ ЧІІБіП МНТУ кафедра створена у 2003р.

З початку заснування кафедру очолював Павловський Володимир Ілліч, кандидат технічних наук, член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з освітнього напрямку «Комп’ютерна інженерія», який має понад 150 наукових праць, з них 5 монографій, довідників, навчальних підручників та посібників.

Наступним очільником кафедри став Гнедін Олег Петрович, кандидат технічних наук, автор 12 публікацій, талановитий педагог і організатор.

Казимир Володимир Вікторович, став наступним завідувачем кафедри. Доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, є автором навчального посібника, 3-х монографій, більш ніж 130-ти наукових статей та навчально-методичних праць, 3-х патентів та 3-х авторських свідоцтв на твір.

Після Володимира Вікторовича кафедру очолив Скітер Ігор Семенович, кандидат фізико-математичних наук, автор 3-х монографій, 40 публікацій, з них 2 патенти на винахід, 22 наукові та 16 науково-методичних робіт.

Підготовку фахівців забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри загальною чисельністю 14 осіб. Серед них 7 кандидатів наук, доцентів, старші викладачі та викладачі.

За час існування кафедри підготовлено більше 200 спеціалістів і більше 420 бакалаврів за спеціальністю інженерія програмного забезпечення.

З 2007р. на кафедрі працює заочне відділення. Підготовка здійснювалась за напрямом «Інженерія програмного забезпечення».

З 2010р. підготовка бакалаврів здійснювалась за напрямами «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія».

З 2016р. здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

На кафедрі працює лабораторія комп’ютерних наук.

Склад кафедри:

1. КЛІНЦОВ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ  — Кандидат технічних наук, доцент Тема дисертації: Моделювання процесу сушіння комкуватих поганосипучих  матеріалів у віброкиплячому  шарі  з застосуванням комбінованого методу Спеціальність 05.17.08. процеси і апарати хімічної технології підводу тепла.

Викладає такі дисципліни як: «Інформаційні системи і технології», «Інформатика» та інші

2. ШАХОВНІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАкандидат педагогічних наук, доцент.

Спеціальність : «Теорія  та методика навчання (математика)».

Є викладачем таких дисциплін: «Вища математика», «Математичний аналіз»

3. СТОРЧАК ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА – викладач, завідувач лабораторіями кафедри. 

Освіта – повна вища за спеціальністю «Математика, інформатика та обчислювальна техніка»

Є викладачем таких дисциплін: «Дискретні структури», «Дискретна математика»

4. ГРЕБЕННИК АЛЛА ГРИГОРІВНА (за сумісництвом) Кваліфікація за дипломом: інженер-системотехнік.

2017р. — по теперішній час – аспірантура інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України з відривом від виробництва.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню доктора філософїї «Інтелектуальна інформаційна технологія аналізу та управління мережевим контентом в системах запобігання вторгненням» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 35 публікації, з них 1 патент на корисну модель, 29 наукових і 5 науково-методичних праць.

Викладає такі дисципліни: «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій », «Бази даних» та інші

5. НЕХАЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ (за сумісництвом) – викладач. Освіта — повна вища за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі», аспірант на здобутті ступеня – кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни  — «Основи програмування» та «Операційні систем», «Вступ до фаху»

6. КРИСЬКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА(за сумісництвом) – викладач. Освіта – повна вища за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи і мережі»

Викладає такі дисципліни як: «Основи програмної інженерії», «Комп’ютерні мережі і телекомунікації» та інші

Адреса

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Телефон

+380634716289

Телефон

+380963172778

Ми в соц. мережі

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

ЧІІБіП – Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 – 2022.

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

English EN Ukrainian UK