Кафедра права, як окремий структурний підрозділ інституту, була створена в 2003р. з метою викладання дисциплін юридичного спрямування.

Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат юридичних наук, доцент Тюленєв В’ячеслав Георгійович.

З 2005р. кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Сташків Богдан Іванович, який видав більше 100 наукових праць, в т.ч. з грифом Міністерства освіти України.

З жовтня 2008р. завідувачем кафедри стала кандидат юридичних наук, доцент Мірошниченко Оксана Андріївна. Її науково-педагогічний стаж більше 18 років. Крім того, Оксана Андріївна є автором понад 30 наукових праць, в т.ч. з грифом Міністерства освіти України. Серед них монографія та навчальний посібник «Трудове право України».

На сьогодні завідувачем кафедри є Москалець Інна Миколаївна

Склад кафедри:

1. КОТЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЗАР АНАТОЛІЙОВИЧ – кандидат історичних наук 

Тема дисертаційного дослідження: «Громадська та суспільно-політична діяльність І. І. Петрункевича в Україні (1866 — 1879 рр.)»

Спеціальність: Історичні науки. 07.00.01 — Історія України 

Є АВТОРОМ БАГАТЬОХ НАУКОВИХ РОБІТ В ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В Україні та світі.

Викладає такі дисципліни, як: «Історія України», «Історія української культури» та інші.

2. ГАРИГА-ГРИХНО МАРГАРИТА МИХАЙЛІВНА – кандидат історичних наук

Тема дисертаційного дослідження: «Давньоруські курганні старожитності Чернігово-Сіверщини у науковому та соціокультурному житті регіону»

Спеціальність: 07.00.01 –  історія України Є автором наукових робіт по історії Україні і світу, філософії, права та інших сферах

Викладає такі дисципліни, як «Філософія», «Соціологія» 

3. КУХАР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (за сумісництвом) – кандидат психологічних наук

Є автором наукових праць по психології. Є викладачем психології.

4. МОСКАЛЕЦЬ ІННА МИКОЛАЇВНА – викладач спеціальності «Право»

5. ХАРЧЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА (за сумісництвом) — Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Освіта – вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького. Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»