заклад вищої освіти нового типу

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

Представником Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в Чернігівський області є Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права (далі ЧІІБіП), який здійснює освітню діяльність з 1999 року.

ЧІІБіП був створений за ініціативою провідних метрів вітчизняної освіти: академіком Бугаєм Юрієм Миколайовичем, доцентом Гнєдіним Олегом Петровичем і заслуженим діячем науки і техніки України Козаченком Сергієм Вікторовичем, — для впровадження новітніх освітніх технологій провідних навчальних закладів Сполучених Штатів Америки та Європи.

Шестаковська Тетяна Леонідівна

Ректор

Доктор наук з державного управління

Гарига Маргарита Михайлівна

Проректор

Кандидат історичних наук

ЧІІБіП є закладом вищої освіти нового типу, який комплексно поєднує фундаментальну підготовку фахівців в галузях програмування, підприємництва, менеджменту, публічного управління та права. При викладанні використовуються найсучасніші досягнення світової науки.

Метою створення ЧІІБіП МНТУ є:

  • підготовка фахівців та прискорення інтеграції системи вищої науково-технічної освіти Північного регіону України в міжнародну систему вищої освіти;
  • задоволення потреб особистості у всебічному розвитку її таланту, розумових здібностей в галузях науки і техніки;
  • отримання молоддю регіону освітнього ступеня бакалавр та магістр;
  • забезпечення набуття здобувачами вищої освіти і слухачами знань у певній галузі і підготовка їх до фахової професійної діяльності.

Предметом діяльності інституту підчас його створення було обрано:

  • задоволення потреб суб’єктів підприємницької діяльності регіону у висококваліфікованих спеціалістах з вищою освітою;
  • надання експертно-консультаційних, інформаційних та інших послуг, що стосуються проблем вищої освіти і наукових досліджень;
  • підготовка молоді регіону до самостійної виробничої, підприємницької, наукової та викладацької діяльності;
  • залучення провідних українських та закордонних вчених для розв’язання актуальних освітніх та наукових проблем Північного регіону України;
  • розробка та реалізація програм довузівської підготовки молоді, у тому числі і поглиблена фахова підготовка;
  • виконання науково-дослідних розробок.

З 1999 року навчальний заклад постійно розвивається та удосконалюється, зростає кількість здобувачів вищої освіти, з’являються нові спеціальності, кафедри та факультети, зміцнюється матеріально-технічна база. Вже двадцять років ми виховуємо велич і успіх серед наших студентів.

Здобувачі вищої освіти та викладачі мають можливість займатись науково-дослідницького роботою, беруть активну участь у соціальних проектах та благодійних заходах.

Значна увага приділяється і позааудиторній роботі: проводяться виховні та розважальні заходи, екскурсії, конкурси і т.д.

Попередні ректори інституту:

Бобришев Євгеній Сергійович

2019 – 2021 роки

к.е.н.

Шкарлет Сергій Миколайович

2003 – 2010 роки

д.е.н., професор

Бобришева-Шкарлет Тетяна Олегівна

2011 – 2019 роки

к.е.н., доцент;

Гнєдін Олег Петрович

2010 – 2011 роки

доцент

Бакалов Валерій Григорович

1999 рік

к.т.н., доцент