Забезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти

 

Результати опитування щодо оцінки якості навчання

 


 

Положення про навчальну програму, робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації щодо їх розробки

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів, порядок проведення поточного і підсумкового контролю знань, перескладання кредитних модулів, повторного курсу, визначення рейтингу студентів

 

Положення про організацію навчального процесу

Положення про Раду з питань якості вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами

Положення про академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників

Положення про вибіркові дисципліни

Порядок надання дозволу на вільне відвідування занять студентам

 


 

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.