наше гасло «СТУДЕНТ ПЕРШ ЗА ВСЕ !!!»

 
Ректор, кандидат економічних наук, доцент
БОБРИШЕВА-ШКАРЛЕТ ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
 
     Одним з представників Міжнародного науково-технічного університету в Чернігівський області є Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ (ЧІІБіП МНТУ), що користується всіма правами основного вузу і здійснює освітню діяльність з 1999 року. ЧІІБіП МНТУ був створений за ініціативою провідних метрів вітчизняної освіти, а саме: академіка Бугая Юрія Миколайовича, доцента Гнєдіна Олега Петровича і заслуженого діяча науки і техніки України Козаченка Сергія Вікторовича, для впровадження новітніх освітніх технологій провідних навчальних закладів Сполучених Штатів Америки та Європи.
     ЧІІБіП МНТУ є вищим навчальним закладом нового типу, який комплексно поєднує фундаментальну підготовку фахівців в галузях інформатики, бізнесу, підприємництва, менеджменту та права різних рівнів кваліфікації із застосуванням практичного використання найсучасніших досягнень світової науки шляхом створення та виконання навчальних програм, що відповідають вимогам міжнародних центрів акредитації з залученням вітчизняного та закордонного наукового і педагогічного потенціалу.
 
Метою створення ЧІІБіП МНТУ є:

   ▪   Підготовка фахівців та прискорення інтеграції системи вищої науково-технічної освіти Північного регіону України в міжнародну систему вищої освіти;

   ▪   Задоволення потреб особистості у всебічному розвитку її таланту, розумових здібностей в галузях науки і техніки, здобуття освіти у вибраній освітній галузі;

   ▪   Отримання молоддю регіону освітнього ступеня бакалавр та магістр;

   ▪   Забезпечення набуття студентами і слухачами знань у певній галузі і підготовка їх до фахової професійної діяльності.

 
     Предметом діяльності відокремленого структурного підрозділу Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету підчас його створення було обрано:

     ─ задоволення потреб суб’єктів підприємницької діяльності регіону у висококваліфікованих спеціалістах з вищою освітою;

    ─ надання експертно-консультаційних, інформаційних та інших послуг, що стосуються проблем вищої освіти і наукових досліджень;

     ─ підготовка молоді регіону до самостійної виробничої, підприємницької, наукової та викладацької діяльності;

     ─ залучення провідних українських та закордонних вчених для розв’язання актуальних освітніх та наукових проблем Північного регіону України;

     ─ розробка та реалізація програм довузівської підготовки молоді, у тому числі і поглиблена фахова підготовка;

     ─ виконання науково-дослідних розробок.

 
     Впродовж 20 років навчальний заклад стрімко розвивався, зростала кількість студентів, з’являлись нові спеціальності, кафедри та факультети, зміцнювалась матеріально-технічна база.
 
     Сьогодні підготовка в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права МНТУ здійснюється за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:
  • 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

  • 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

  • 073 МЕНЕДЖМЕНТ

  • 081 ПРАВО

  • 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 
     На базі ЧІІБіП МНТУ здійснюється:

 -  довузівська підготовка за усіма напрямками на довгостроковий (9місяців) і короткостроковий термін;

 -  додаткова професійна підготовка у позааудиторниий час;

 -  існує можливість міжнародного мовного і професійного стажування у провідних університетах і корпораціях Європи та Америки;

 -  юнаки мають можливість отримати звання офіцерів запасу;

 
     Не зважаючи на молодий вік і жорстку конкуренцію з боку інших навчальних закладів Чернігівщини, ЧІІБіП МНТУ має достатній авторитет серед навчальних закладів північного регіону. Базовою основою відмінності є, насамперед, створення елітного підрозділу МНТУ з високою якістю навчання!
     Забезпечення навчального процесу здійснюють 71 викладач, які є спеціалістами відповідних навчально-педагогічних спеціальностей за навчальними і робочими планами. З них 5 докторів наук, професорів, 42 кандидата наук, доцентів. Інша частина викладачів - це економісти, програмісти та юристи з практичним досвідом роботи.
     Студенти та викладачі мають можливість займатись науково-дослідницького роботою, беруть активну участь у соціальних проектах та благодійних заходах.
     Значна увага приділяється і позааудиторній роботі: проводяться виховні та розважальні заходи, екскурсії, конкурси і т.д.