Гранти для студентів

Гранти для студентів

Положення "Про присудження грантів здобувачам вищої освіти ЧІІБіП МНТУ"

 

З метою підвищення якості навчання, сприяння науковій творчості і громадської активності здобувачів вищої освіти ЧІІБіП МНТУ встановлюється система їхнього заохочення з використанням Грантів:

  • іменних;
  • спеціальних;
  • благодійних;
  • заохочувальних;
  • призових.

Іменні гранти - встановлюється зацікавленими фізичними і юридичними особами (спонсорами) у розмірі, який вони визначають самостійно. Лауреатами іменних грантів можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

Спеціальні гранти - присуджується здобувачу вищої освіти, який зробив вагомий внесок у підвищення престижу інституту у поточному році. Лауреатом такого гранту може бути тільки один здобувач вищої освіти за навчальний рік будь-якого курсу і форми навчання.

Благодійні гранти:

а) Благодійний грант співробітникам - присуджується здобувачам вищої освіти, які є штатними працівниками, або батьки яких є штатними працівниками ЧІІБіП МНТУ і не мають жодного порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку і самовіддано працюють на розвиток ЧІІБіП МНТУ. Грант передбачає знижку у розмірі від 50% до 80% від загальної вартості навчання за рік на весь термін навчання. Лауреатами цього гранту можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

б) Благодійний родинний грант - є формою заохочення членів однієї родини, з якої двоє або більше осіб є здобувачами вищої освіти ЧІІБіП МНТУ. Родинний грант присуджується як знижка в семестровій оплаті за навчання у розмірі 10 % на кожну особу, яка є здобувачем вищої освіти ЧІІБіП МНТУ, додатково до будь-якого іншого гранту. А також як виключення, благодійний грант може бути призначений здобувачу вищої освіти при непередбаченому погіршенні матеріального стану сім'ї. Благодійний грант, в цьому випадку, може бути встановлений в розмірі до 50 % знижки від вартості навчання, а його тривалість - до двох навчальних семестрів. Лауреатами благодійних грантів можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу і форми навчання.

Заохочувальні гранти - у розмірі від 5% до 50% від повної оплати за семестр навчання призначається здобувачам вищої освіти будь-якого курсу та форми навчання, які заохотили до вступу до ЧІІБіП МНТУ нових здобувачів. А також для здобувачів вищої освіти ЧІІБіП МНТУ, що виявили бажання навчатися на другій спеціальності будь-якої форми навчання у ЧІІБіП МНТУ у розмірі 20 % від вартості навчання на другій обраній спеціальності на весь період навчання.

Призові гранти - за підсумками кожного навчального року здобувачам вищої освіти денної форми навчання грант може присуджуватися в таких номінаціях:

а) "Кращий студент ЧІІБіП МНТУ" - передбачає звільнення від оплати на 50% від загальної вартості навчання за рік (один грант на інститут).

б) "Кращий студент напряму" - передбачає звільнення від оплати на 25% загальної вартості навчання за рік (по одному гранту на кожен напрям).

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.