Спеціальності

Спеціальності

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на 2021-2022 н.р.

Ступінь бакалавра

 


Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів

 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Що ти будеш вивчати

Облік і оподаткування - актуальна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • економічну теорію;
 • бухгалтерський облік;
 • аудит;
 • звітність підприємств;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • управлінський облік;
 • облік у бюджетних установах;
 • маркетинг;
 • міжнародну економіку;
 • статистику;
 • облік у зарубіжних країнах;
 • фінанси підприємств;
 • програмне забезпечення бухгалтерського обліку;
 • податковий облік та звітність;
 • інвестування.

Що ти будеш вміти: ти знатимеш все про фінансовий облік і оподаткування, а саме:

 • вмітимеш захищати заощадження від інфляції;
 • зможеш раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку;
 • навчишся ефективно управляти прибутком і рентабельністю;
 • обиратимеш ефективні форми розрахунків та умови платежів;
 • знатимеш, як діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління;
 • зможеш провести оцінку майна та бізнесу;
 • розроблятимеш ефективні бізнес-плани.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

Бакалавр

бухгалтер,

податковий інспектор,

експерт-аналітик з діагностики та попередження економічних криз,

обліковий фахівець страхових компаній, державних фондів соціального страхування,

спеціаліст з обліку у Державній податковій службі України.

Магістр

керівник аудиторської фірми,

головний бухгалтер,

аудитор з ринкової оцінки вартості бізнесу,

консультант з економічних питань і фінансово-економічної безпеки,

економічний радник.

 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Що ти будеш вивчати

Фінанси, банківська справа та страхування - актуальна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • економічну теорію;
 • теорію фінансів і банківської справи;
 • теорію світової економіки і міжнародних економічних відносин;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • прогнозування і планування в умовах ринку;
 • бухгалтерський облік та аудит;
 • економічний аналіз.

Що ти будеш вміти: ти знатимеш все про фінанси, банківську справу та страхування, а саме:

 • куди вкласти гроші;
 • кому, в кого і скільки позичити;
 • які акції придбати і як вигідно продати свої;
 • вмітимеш раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку;
 • навчишся ефективно управляти прибутком і рентабельністю;
 • обиратимеш ефективні форми розрахунків та умови платежів;
 • орієнтуватимешся в оподаткуванні та вмітимеш захищати заощадження від інфляції;
 • знатимеш, як діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління;
 • зможеш провести оцінку майна та бізнесу.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Бакалавр

фінансовий консультант,

фінансового контролер,

фахівець банківської установи та інших фінансових установ,

фахівець страхової компанії,

інспектор з контролю за цінами.

Магістр

фінансовий директор підприємства,

начальник департаменту / управління у податкових та митних органах, Пенсійному фонді України, фінансових відділах державних адміністрацій,

заступник директора з фінансових питань,

директор департаменту Державної податкової служби України,

керівник структурного підрозділу Державної казначейської служби України.

 


Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Що ти будеш вивчати

Менеджмент - актуальна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • основи управлінського консультування;
 • стратегічне управління підприємством;
 • організацію праці менеджера;
 • управління ризиком при реалізації проєктів;
 • інвестиційний менеджмент;
 • корпоративне управління;
 • управління інноваціями;
 • проєктний аналіз;
 • управління якістю;
 • теорію організації;
 • маркетинг;
 • логістику.

Що ти будеш знати: ти знатимеш все про менеджмент, а саме:

 • здобудеш основні знання про сучасні принципи організації процесів та управління;
 • навчишся ефективно вести комунікацію та мислити стратегічно;
 • володітимеш інструментарієм для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • знатимеш, як вести бухгалтерський облік на підприємстві та оптимізувати процеси на виробництві;
 • зможеш взаємодіяти з командою з позиції лідера та з позиції учасника;
 • вмітимеш використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення різних практичних завдань;
 • знатимеш основні підходи до управління ефективністю;
 • вільно почуватимешся на правовому та економічному полях;
 • орієнтуватимешся в гуманітарних та соціологічних питаннях;
 • знатимеш, як здійснювати контроль якості підприємства.

Ким ти потім зможеш працювати

Залежно від обраної спеціалізації, ти зможеш працювати:

 • менеджером з якості;
 • HR-ом;
 • IR-спеціалістом;
 • GR-менеджером;
 • BIM-менеджером;
 • ризик-менеджером;
 • маркетологом;
 • brand-менеджером;
 • project-менеджером;
 • product-менеджером;
 • менеджером з розвитку;
 • бізнес-консультантом;
 • спеціалістом з планування.

 

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Що ти будеш вивчати

Публічне управління та адміністрування - актуальна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • державний протокол;
 • антикризове управління;
 • планування розвитку територій;
 • основи стратегічного планування розвитку держави;
 • державне регулювання економіки та економічну політику;
 • електронне врядування;
 • вступ до публічного адміністрування;
 • вступ до європейського права;
 • керування проєктами;
 • соціальний розвиток;
 • історію європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення;
 • право;
 • конституцію та врядування;
 • комунікацію в публічній адміністрації.

Що ти будеш вміти: ти знатимеш все про публічне управління та адміністрування, а саме:

 • вільно володітимеш законами, принципами і механізмами публічного управління в процесі розвитку суспільства;
 • опануєш методи формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • вмітимеш розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;
 • знатимеш, як систематизувати основні тенденції та напрями еволюції управління у сфері публічного адміністрування;
 • зможеш генерувати нові підходи до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки;
 • володітимеш основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів публічної сфери;
 • вмітимеш проводити експертизу, моніторинг, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

Ким ти потім зможеш працювати:

Завершивши навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», ти зможеш працювати:

 • керівником та провідним фахівцем служб державних органів влади обласного, районного рівня;
 • керівником та провідним фахівцем служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівником та провідним фахівцем підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • займати керівні посади у центральних та місцевих органах державної влади, а також у місцевих органах самоврядування;
 • менеджером у соціальній сфері,
 • керівником громадських організацій.

 


Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

 

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Що ти будеш вивчати

Інженерія програмного забезпечення - актуальна технологічна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • лінійну алгебру й аналітичну геометрію;
 • дискретні структури;
 • математичний аналіз;
 • теорію ймовірності та математичну статистику;
 • фізику;
 • алгоритми та структури даних;
 • архітектуру та проєктування програмного забезпечення;
 • операційні системи;
 • основи програмної інженерії;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • економіку програмного забезпечення.

Що ти будеш вміти: ти знатимеш все про програмне забезпечення, а саме:

 • навчишся проєктувати інтерактивні інтерфейси користувачів;
 • будеш на ти з усіма операційними системами;
 • матимеш поглиблені знання про системний аналіз;
 • зможеш тестувати та забезпечувати якість усіх сучасних видів програмного забезпечення;
 • вмітимеш проводити аналіз проєктів та програм готових систем, щоб знайти найоптимальніші рішення для потреб та проблем користувачів;
 • знатимеш, як розробляти, виготовляти, постачати та документувати програмне забезпечення на замовлення користувача;
 • ознайомишся з основними мовами програмування та обереш для себе ту, що захочеш вивчити досконало;
 • опануєш найбільш затребувані програми для роботи з комп’ютерною графікою;
 • знатимеш, як найкраще захистити інформацію онлайн.

Ким ти потім зможеш працювати

Завершивши навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», ти зможеш працювати:

 • розробником бази даних (Oracle, SQL Server);
 • 3D-дизайнером (Blender 3D);
 • frontend-розробником (HTML, CSS);
 • програмістом (PHP, MySql, Javascript, jQuery, Ajax, CMS);
 • Java-програмістом;
 • .Net-розробником (C#, ADO, ASP, WPF);
 • QA-інженером (SQA — Software Quality Assurance).

 


Кафедра права

 

081 ПРАВО

Що ти будеш вивчати

Право - актуальна спеціальність, що охоплює велику кількість різних предметів. Ти вивчатимеш:

 • теорію та історію держави і права;
 • адміністративне право;
 • цивільне право і процес;
 • господарське право і процес;
 • кримінальне право і процес;
 • трудове право;
 • конституційне право України та зарубіжних країн;
 • фінансове право;
 • міжнародне право;
 • контрактне право Європейського союзу;
 • Європейське право в галузі прав людини;
 • митне право;
 • адвокатуру;
 • нотаріат.

Що ти будеш вміти

Ти знатимеш все про законодавство, а саме:

 • ознайомишся з сучасними досягненням в галузі актуальних теорій держави та права;
 • вивчиш основні напрямки розвитку сучасних міжнародних відносин;
 • опануєш законодавчу базу в різних правових полях та зможеш обрати територію, яку захочеш вивчити досконало;
 • знатимеш, як працює законодавча система України та ЄС;
 • знатимеш, як організована влада та основні інститути ЄС;
 • орієнтуватимешся у фінансовій та монетарній політиці;
 • знатимеш, як, де та коли працювати з законодавчою базою.

Ким ти потім зможеш працювати

Завершивши навчання за спеціальністю «Право», ти зможеш працювати:

 • адвокатом;
 • юристом;
 • юридичним консультантом;
 • консулом;
 • податковим інспектором;
 • нотаріусом;
 • криміналістом;
 • секретарем суда;
 • викладачем юридичних дисциплін;
 • слідчим;
 • співробітником правоохоронних органів;
 • судовим експертом.

 


 

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.