Документи для вступу

Документи для вступу

Порядок прийому заяв та документів для вступу

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

за денною та заочною формами навчання подають заяви:

1) тільки в електронній формі на сайті ez.osvitavsim.org.ua, крім визначених у наступному пункті випадків;

2) тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів ЧІІБіП МНТУ відповідно до Правил прийому до ЧІІБіП МНТУ у 2021 році;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому до ЧІІБіП МНТУ у 2021 році;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою відбіркової комісії ЧІІБіП МНТУ.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається відбірковою комісією ЧІІБіП МНТУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЧІІБіП МНТУ в 2021 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274.

Також, абітурієнти повинні надати до інституту такі документи:

 • документ, що посвідчує особу (паспорт);
 • військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра) і додаток до нього;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • медичну довідку 086/о.

 


Інші категорії вступників (крім іноземців)

за денною та заочною формами навчання подають заяви:

1) тільки в паперовій формі (абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (паспорт);
 • військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра) і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • медичної довідки 086/о.

 


Важливо! Завдяки Україно-Латвійській програмі вступнику не потрібно пред’являти результати зовнішнього незалежного оцінювання - вступ без іспитів

 

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.