Історія кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Історія кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Історія кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права, як окремий структурний підрозділ інституту, була створена для підготовки фахівців з найбільш престижних спеціальностей в умовах ринкової економіки.

Кафедра готує фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальностями:

073 «Менеджмент»,

281 «Публічне управління та адміністрування».

З початку заснування кафедру очолював Бондар Василь Васильович - автор трьох навчальних посібників (в т. ч. один з грифом Міністерства освіти і науки України) та понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій.

На сьогоднішній день кафедру очолює кандидат економічних наук Семченко-Ковальчук Олена Борисівна

З моменту створення кафедри було видано 17 навчальних посібників, опубліковано більше 200 методичних розробок. Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань теорії економіки, удосконалення системи менеджменту на мікро- та макро- рівнях, підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей, економічного простору регіону в інтеграційній стратегії розвитку.

Протягом тривалого часу кафедра має тісні наукові зв'язки з багатьма зарубіжними вузами, зокрема Гомельським державним технічним університетом імені О.П. Сухого (Білорусія), Технічним університетом м.Варна (Болгарія).

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою Кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які потрібні на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, отримані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.