Історія кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Історія кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Історія кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення вже 19 років випускає бакалаврів з інженерії програмного забезпечення.

Як окремий підрозділ ЧІІБіП МНТУ кафедра створена у 2003р.

З початку заснування кафедру очолював Павловський Володимир Ілліч, кандидат технічних наук, член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з освітнього напрямку «Комп'ютерна інженерія», який має понад 150 наукових праць, з них 5 монографій, довідників, навчальних підручників та посібників.

Наступним очільником кафедри став Гнедін Олег Петрович, кандидат технічних наук, автор 12 публікацій, талановитий педагог і організатор.

Казимир Володимир Вікторович, став наступним завідувачем кафедри. Доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, є автором навчального посібника, 3-х монографій, більш ніж 130-ти наукових статей та навчально-методичних праць, 3-х патентів та 3-х авторських свідоцтв на твір.

Після Володимира Вікторовича кафедру очолив Скітер Ігор Семенович, кандидат фізико-математичних наук, автор 3-х монографій, 40 публікацій, з них 2 патенти на винахід, 22 наукові та 16 науково-методичних робіт.

Підготовку фахівців забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри загальною чисельністю 14 осіб. Серед них 7 кандидатів наук, доцентів, старші викладачі та викладачі.

За час існування кафедри підготовлено більше 200 спеціалістів і більше 320 бакалаврів за спеціальністю комп’ютерні науки та програмна інженерія.

З 2007р. на кафедрі працює заочне відділення. Підготовка здійснювалась за напрямом «Інженерія програмного забезпечення».

З 2010р. підготовка бакалаврів здійснювалась за напрямами «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія».

З 2016р. здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

На кафедрі працює лабораторія комп’ютерних наук.

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.