Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

 

Документи та додаткові матеріали до атестації з української мови

 

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ,

ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ,

ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

1. Ознайомитись з:

1) «Порядком атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року;

2) Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»;

3) «Положенням про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Положення), затвердженим наказом ректора № 168-з від 21.01.2019 р.

2. Визначитись із датою проходження атестації згідно з графіком.

3. Завантажити і заповнити ЗАЯВУ (1) на проходження атестації в електронному вигляді. Надіслати файл із заповненою заявою на електронну скриньку chiibip.mnty@gmail.com або заповнити реєстраційну форму за посиланням:

  Реєстраційна форма учасника атестації

4. Оплатити участь в атестації (700,00 грн.) за реквізитами: КВИТАНЦІЯ (1)

рах. отримувача:  26005300768572,  код отримувача:  25623216,

МФО банку:   353553,   код банку:   9353504,

Призначення платежу:   за атестацію з української мови.

Оплата участі в атестації здійснюється за 3 робочих дні до початку її проходження.

5. Прибути до інституту у день проходження атестації і мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Початок атестації (згідно графіку проведення) – о 09.00 год.,

місце проведення:   Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 37,

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

ПВНЗ «МНТУ ім. академіка Ю.Бугая », 4 поверх, ауд. 415.

 

 

Атестація відбувається в два етапи:

1) у письмовій формі, яка включає:

-   письмове завдання з використанням технологій тестування;

-   письмовий переказ тексту з фахових питань.

2) в усній формі, яка передбачає:

-   ділову розмову за визначеним сценарієм;

-   повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хв.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

 

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди

 

За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.

 

 

ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1. документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

2. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3. диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

4. диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література” спеціальності "Філологія”.

 

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВОЛОДІННЯ

ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ НЕОБХІДНО:

1. Завантажити і заповнити ЗАЯВУ (2) на отримання посвідчення в електронному вигляді. Надіслати файл із заповненою заявою на електронну скриньку chiibip.mnty@gmail.com або заповнити реєстраційну форму за посиланням:

  Реєстраційна форма на отримання посвідчення

2. прибути до інституту в день проходження атестації;

3. мати при собі:

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- оригінали та копії документів, що дають право отримати посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації (документ про освіту; додаток до документа про освіту (відповідно до переліку, зазначеному у п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»);

- документ про зміну прізвища (у разі необхідності).

Посвідчення видається особі, зазначеній у Положенні, за умови надання оригіналу відповідного документа та квитанції про відшкодування вартості виготовлення посвідчення (50,00 грн.). Реквізити для оплати: КВИТАНЦІЯ (2)

рах. отримувача:  26005300768572,  код отримувача:  25623216,

МФО банку:   353553,   код банку:   9353504,

Призначення платежу:   відшкодування вартості виготовлення посвідчення.

 

Початок атестації (згідно графіку проведення) – о 09.20 год.,

місце проведення:   Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 37,

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

ПВНЗ «МНТУ ім. академіка Ю.Бугая », 4 поверх, ауд. 410.

 

НАГАДУЄМО, ЩО ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ДІЄ БЕЗСТРОКОВО.

 

Контактні телефони: (0462) 670-150, (0462) 671-099

(щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00-15.00 ).

 

Документи та додаткові матеріали до атестації з української мови